Obživlosti: Vyhlížení dědiců

Ivan Hoffman. Zdroj archiv KN

Další díl seriálu úvah známého autora, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je. Dnešní téma: Komu patří budoucnost.

Kostel s největším počtem gotických křídlových oltářů stojí nepravděpodobně ve východoslovenském Bardějově. Před třiceti lety jsem je fotografoval a měl jsem na jednu noc baziliku svatého Egídia sám pro sebe. Přenášel jsem stativ s fotoaparátem a halogenové reflektory od oltáře k oltáři a děkoval osudu za to, že si v éře reálného socialismu mohu užívat temného středověku.

Za skvělé tabulové malby vděčí bardějovská bazilika minor bohatým obchodníkům, kteří v době největšího rozkvětu města dávali okázale najevo svou zbožnost. O kostel ovšem vzorně pečovali i ateisté, kteří si byli vědomi ceny dědictví po středověkých stavitelích. Svatý Egídius byl zrestaurován coby svědek zašlé slávy města, ve kterém to před třiceti lety celoročně vypadlo jako po sezóně.

V červnu 1991 jsem se v tom důvěrně známém prostoru octnul jako novinář. Bardějov hostil mezinárodní konferenci o západní pomoci střední a východní Evropě a do kostela vstupoval americký viceprezident pronést projev. Byl jsem svědkem incidentu, když se člen jeho ochranky chystal zastřelit člověka, co toužil Danu Quaylovi potřást rukou a protože neuměl anglicky, usmíval se na bodyguarda, kterým mu v překladu říkal: Ještě krok a zastřelím tě.

V létě 2002 jsme s mou ženou v Bardějově jednu noc přenocovali v penzionu, s jehož majitelem jsme se dali do řeči. O tom, jak město za posledních deset let zkrásnělo, ale také o měnící se skladbě jeho obyvatelstva. Výrazně přibylo Rómů. Podnikatel nám řekl: Snažíme se to tady všechno opravit, abychom jednou cikánům Bardějov odevzdali v perfektním stavu. Možná v té větě byla lehká ironie, ale podnikatel vypadal, že je realisticky smířen s demografickou prognózou. Znělo to vlastně politicky korektně. Jako když jsou dnes Rakušané smířeni s tím, že Vídeň v perfektním stavu odevzdají muslimům.

To, že svatého Egídia zdědí Romové, má logiku. Spirituálně měli ke kostelu vždy blízko. Pamatuji, jak mi farář v Levoči líčil Romy obklopující svatého Jakuba jako své nejmilejší ovečky. Protiklad okázalé chladné gotiky a nespoutaných divokých katolíků může fungovat. Ať už to je ale jakkoli, přítomnost je budoucím dědictvím těch, kteří mají děti. Jinak to ani být nemůže.