Zimě

William Blake: Zima. Tempera na dřevě, okolo roku 1803

Báseň Wiliama Blakea v překladu Jaroslava Vrchlického.

Svou démantovou bránu zavři, Zimo!
Tvůj sever jest, tam pochmurný svůj palác
jsi postavila v mlze. Naše střechy
ty neotřásej třeskem svého vozu.

Mne neslyší. Kovová kola její
hřmí nad hlubinou, odpoutala bouře
s ocele žebry, nelze zrak mi zvednout,
neb ovládá svět celý svojím žezlem.

Ten strašný netvor po skalách se valí,
ty pod ním chví se, všecko tuhne pod ním
v mlčení truchlém, poslední šat země,
jejž strh jí, v ruce mrzne a s ním život.

Na štítech trůní hor, tu darmo křičí
v dál plavec. Ubohý, jenž s bouří v boji,
než usměje se nebe zas a netvor
ve slujích zmizí, pod Heklou jež zejí.


William Blake (1757–1827) byl anglický básník a výtvarník, solitér, náboženský vizionář a břitký kritik společenského uspořádání, označovaný za předchůdce romantismu.