MAREK FENCL: NA SAMOSpÁDNÝCH TRATÍCH

žebra roštů určovala směr / přibitá do kříže

 

Nevtíravé a nedoceněné bývá umění pokorně se dívat, vnímat svou existenci nikoliv v expresivních kulisách velkého světa, nýbrž v paměti nejbližších míst a věcí, v nenápadných paralelách, v nezřejmých metaforách, ke kterým se lze dobrat jen ztišením. Básně Marka Fencla jsou pro mne jihomoravskou analogií haiku, prostorem v němž noc je napohled průchodným sklopcem, pastíza níž bylo vidět hvězdy. V takovém prostoru rád prodlévám, svázané boty přes rameno, mimo jiné i proto, že takových míst je málo jak v životě, tak v poezii.

Petr Čermáček

 

 

 

DRÁHA

 

Hraniční tok ztraceně meandroval,

připomínal slepou minulost.

Trať i řeka se sbližovaly.

Sám bych to nedokázal,

byť jsem byl na straně řeky.

Ostrý vítr hnal vlny

proti pomalému proudu.


 

 

 Marek Fencl - poezie

 

LÉTO 2010

 

Noční bouřka zaklenula výhled,

tma prudce rozpraskala.

Hledal jsem starou malbu.

 

Stejně tak se u nás pnula

rychle vysychající hlína

na dně bývalého rybníka.


 

 

 

 Marek Fencl - poezie

 

 

KAŽDÉ RÁNO

 

Cesta vedla přes most z hatí.

Žebra roštů určovala směr,

přibitá do kříže.

Pod nimi hladina řeky a příčný proud

pokaždé vířil jinak.


 

 

 Marek Fencl - poezie

 

VE VÝŠCE

 

Chodníky z mřížových roštů

vedené kus nad zemí.

Cesta pod nimi nepřiznaná.

 

Všechno hned propadá,

jen trochu sněhu chvíli zůstane.


 

 

Marek Fencl - poezie

 

TISKNOUT SE V TIŠINÁCH

 

Stačil rok, aby na konci zimy

loňské úponky zcela zdřevěněly.

Pevně přirostly k drátěnkám

linkujícím zužující se cestu.

Hlavně neočehlat očka, říkával můj děda,

když se vyřezávaly letorosty.

Do náruče se sbíralo staré dřevo,

které nebylo nikdy samonosné.


 

 

 Marek Fencl - poezie

 

DO DALŠÍHO ROKU

 

Noc otevřela past.

Napohled průchodný sklopec.

Jenom zlehka našlapovat.

 

Za ní bylo vidět hvězdy.

Překážku vzdálenou,

stojící však v cestě navždy.


 

 

 


 Marek Fencl - poezie

 

I. a III.

 

Chodník si našel cestu

v mírném vánku

prostředkem rozpadlého stromu.

Mezi stejnými díly

označenými nepozičními čísly.


 

 

 

 Marek Fencl - poezie

 

VE VELKÝCH PAVLOVÍCÍCH

Mamince

 

Rychle se točí kolo na hřídeli

a odvinuje se řetěz

do hloubky studny.

Přibližuje se hladina spodní vody.

 

Bezdůvodně se vznáší nad bezednem.

 

Rukama ohlazené dřevo dokola běží,

leskne se v okolním světle.

Prosebně natažené dlaně brzdí,

jen propouští pád.


 

 

Marek Fencl - poezie

 

MŠE

 

Vysoko na kůrových schodech, na pobřeží,

seděl chlapec a nerozuměl slovům v cizí řeči.

Hlavu u kolen, začal splétat gumová zdrhovadla sandálů.

Zauzlení drželo proti jeho vůli.

Když měl pokračovat nahoru, šel jako trestanec

s nohama spoutanýma k sobě,

k údivu těch co sestupovali dolů.

Nebylo mu pomoci a tak z kostela vyšel bosý,

svázané boty přes rameno.


 

 

Marek Fencl - poezie

 

MLÝN

 

Propastný mlýn

drtí.

Na mlecích stolicích

mění hladké válce

zrna na vločky.

Těžce padá sníh

na samospádných tratích.


 

 

Marek Fencl - poezie 

 

 

 

Marek Fencl se narodil v roce1967 v Hodoníně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, pracuje jako lékař v Brně. Za sbírku Vinný kámen (MU Brno, edice Srdeční výdej, 2009) byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku. V roce 2017 vyšla ve Welesu druhá sbírka Rosné kořeny.

 

 

fencl