Projekt KNIHA: Kampaň pro Kulturní noviny pokračuje

Kresba: Aleš Čuma.

Blíží se konec jednoho významného období existence Kulturních novin – letos uzavíráme desátý rok své existence. Rádi bychom oslavili naše desetiletí knihou z vybraných textů a současně podpořili provoz Kulturních novin, který to nutně potřebuje. – Šéfredaktor Kulturních novin vás zve k účasti na vzniku bilanční knížky Člověk a jeho svět. Dosud je vybrána necelá polovina potřebných prostředků - viz informace v textu. Kampaň pokračuje.

Za dobu internetové existence Kulturních novin jsme zveřejnili texty zhruba 280 autorů a k tomu ještě dalších několik desítek v předchozím tištěném ročníku. V KN se tak objevily celkem tisíce textů. Některé články byly převzaté, některé archivní, od již nežijících autorů, ale i když uplatníme přísný filtr, pořád nám zbývá přinejmenším tisícovka nadčasových textů, které se vyjadřují k současnému světu a člověku z pozice občana, umělce či odborníka toho či onoho oboru. Svými texty přispívali vedle kmenových autorů KN, jimiž jsou dlouhodobě především Ivan Hoffman, Jiří Plocek, Tomáš Koloc, Jakub Grombíř, Petr Kovář, Ondřej Navrátil, Jaroslav Kovanda, Jaromír Janák, Naděžda Johanisová, Petr Čermáček a Jiří Guth, také osobnosti jako japanolog Antonín Líman, spisovatel Josef Holcman, novinářka Gabriela Rothmayerová, překladatel Bruno Solařík, filosof a pedagog Radim Šíp, spisovatel Ludvík Vaculík, politolog Jaroslav Šabata, evangelický kněz Jan Šimsa, písničkář Vladimír Merta, politoložka Veronika Sušová-Salminen a mnozí další.

Rokem 2018 uzavřeme první dekádu své existence a rádi bychom vydali bilanční soubor textů, doplněný fotografiemi a ilustracemi, se souhrnným názvem:

Člověk a jeho svět (Kulturní noviny 2009–2018)

Jako celé Kulturní noviny, tak i tento projekt závisí nejen na autorech, kteří poskytují své texty, ale také na vás – na čtenářích. Deset let s vaší pomocí pěstujeme strom Kulturních novin a teď máme možnost sklidit úrodu – knížku.

Pomozte nám, prosím. Vaše příspěvky jsou současně podporou provozu novin.

Vyhlášení kampaně

Cílová částka: 80 000 Kč

K datu 28.9. vybráno: 32 000 Kč

Datum vydání knihy: konec listopadu  2018

Přispět můžete jakýmkoli obnosem.

Za částku min. 400 Kč vám zašleme hotovou knížku.

Přispějete-li min. 500 Kč, získáte knížku s pamětním grafickým letáčkem.

Přispějete-li 1000 Kč, můžete získat až 3 knížky (dle své potřeby) a zařadíme vás do seznamu našich podporovatelů na konci knihy (neformální Klub přátel KN).

Přispějete-li větší částkou – budeme vám neskonale vděčni! A zařadíme do KP KN.

Účet pro platby: 2400830379/2010, Fio Banka

Prosíme, uveďte do poznámky k platbě své jméno a slovo KNIHA. V případě zájmu o zaslání knížky, uveďte i svou poštovní adresu nebo nám ji pošlete v mailu na adresu: druzstvo@kulturni-noviny.cz

Podpůrná inzerce: Můžete si u nás objednat inzerát v zadní části knížky (velikost dle domluvy, max. velikost A5). Minimální cena (velikost ¼ A5 strany): 2 000 Kč.

Cílová částka obsahuje cenu za produkci knížky a příspěvek na práci naší redakce (redaktoři Tomáš Koloc, Jakub Grombíř a korektorka Dominika Bayerová). Cokoli vybereme navíc, použijeme na provoz novin.

Nedosáhneme-li cílové částky, pokusíme se i přesto bilanční sborník – byť v omezeném rozsahu – připravit.

Poznámka: Těm, kteří nás podpořili v roce 2018 větší částkou než 500 Kč (včetně) či trvalým příkazem, zašleme knížku taktéž – pokud nám poslali své kontaktní údaje (lze se přihlásit i zpětně).