Básně inspirované mořem (II)

Eduard Nieny: Plachetnice na Baltském moři

Ukázky poezie s metaforami a symbolikou moře nebo s filozofickým zamyšlením vyvolaným živly vnějšími i živly v nás. Přeložil Libor Martinek. Jejich první část jsme vydali v KN zde

 

MICHAŁ BUKOWSKI


Rodiče


a když už oba ptáci odletí –

za moře největší,

na zimu nejdelší –

zůstane osamocený strom

a jen listí milých vzpomínek

šumí tichounce

citlivé na opakující se závany smutku

…aby na podzim stejně pomalu opadly…

a jen jednotlivá pírka paměti

vydrží další závan vánku

…než zežloutnou a nadobro uschnou…

věřím, že je takové bidýlko za mořem největším,

kde minulost a ptáci klidně usedají

unavení letem, avšak přesto spokojení

a rozmlouvají beze spěchu

– čas jim tady docela jinak uplývá –

čekají.

věřím, že na stromy příznivě vzpomínají

a dokonce jim posílají srdečné pozdravy oblaků

zlo se obvykle propadá někam tam do moře

a zůstává mnoho dobrého…

chtěl bych to zanést a předat dětem

a vnoučatům

a nepoznaným vnukům mých vnuků:

aby tak dobré každý den bylo

aby to cítili –

dříve než odletí.

 

 


STANISŁAW FRANCZAK


* * *


Už se stalo


a naše rozbouřené řeky

tečou teď lenivě

ještě krvácí nebe

na západě

a planou oblaka

slunce se zvětšuje

v proudu a zapadá

do moře

polyká ho červená

velryba která


porodí Jonáše

 

(Ze sbírky „Dotek lásky“)

 

 

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

* * *


Tak málo, tak málo snu

scházelo, abych dokázal usnout.


Ležím nehybně mezi mořem

a mořem, velké ryby ve mně

bloudí, sním, vzpomínám…


Náhle na město padá svítání.


Probudili se vrabci ve vinohradu

pod oknem, cosi křičí sobě

a na sebe;


znovu, i když ne opětně

konstatuji existenci tohoto divného

světa.


Malé sny, už opuštěné ptáky,

slétají se ke mně, třepotají sny; cítím,

jak se jimi pomalu naplňuji,


rozšiřují se na stěny, podlahu,

lampy, nábytek a trápení, které znehybňují,

stávají se průhledné;


a ve skříni vidíš kostru.

 


NIKOS CHADZINIKOLAU


Jenom tady


Takové slunce nikde nespatříš,

takové oleandry, třpytící se skály.

Moře tu šumí Ikarovými křídly,

ozvěna se vrací jako toužící myšlenka.


V noci měsíc visí nízko

i hvězdy – můžeš se jich dotknout rukou.

Všechno tu voní zralou broskví,

bazalkou rozemletou mezi prsty.


Tady láska odhaluje tajemství života,

tanec je svobodou, modlitbou – přívalem.

Každá chvíle vzrušuje jako tělo ženy

ve tvaru lotosového květu.

 


NIKOS CHADZINIKOLAU


V pravé poledne

 

Svlékli se a skočili do moře.

Voda byla nevinná jako stín cypřišů.

Pobřeží pusté.

Opuštěné lodi na kotvách

houpaly se jako boky krásných dívek.

Povídali si ve vodě,

líbali se.

Ani si nevšimli staříka

sedícího na skále

s rukou v klíně.


Kočka majitele taverny úpěnlivě mňoukala,

jak se nemohla vymotat z barevné sítě,

a drozd v pozlacené klícce se jí posmíval.

 


MAREK MARIUSZ TYTKO


Výprava do království myšlenek

Janu Kiełbasovi


po hladkém zrcadle moře plyne řecká loď

na vodě (obrácená odražená) pluje druhá

na lodi dva Platónové

plavou do více jak jedné

Atlantidy

a když hledí do hlubin myslí si

„který z nás je opravdový?

kdo jenom zrcadlený?

co je to věc?

co odrazem věci –

stínem ideje?

kde je lidská realita?

v čem identita

odlišnost?

je třeba hledat pravdu nebo jen metafory?

dokdy?

stále táhneme za sluncem

když jsme utekli před nocí

hledáme absolutno

při plavbě k Atlantidám“


přes zdvojení sil

na moři

v tichu

nedokážeme plout