Stručný náčrt relevantních pravoslavných institucí

Foto Tomáš Koloc.

Dopis Petra Bolfa doplňujeme stručným přehledem uspořádání pravoslavných církví zejména v ČR a na Ukrajině.

Pravoslavná církev v Československou se vyvíjela od založení první obce v roce 1922 až k získání autokefality v r. 1951. V současné době je v ČR řádně registrovaná Pravoslavná církev v českých zemích, z církevně-právního hlediska jedna ze dvou územních částí autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Shodou okolností, resp. z historických důvodů se obě územní části dělí dále každá na dvě eparchie. V ČR má tato církev více než stovku náboženských obcí a šest monastýrů (mnišských společenství). V minulých sčítáních lidu se k ní hlásilo kolem 20 000 věřících (v letech 1991–2011 bez jednoznačného trendu – vzrůstu či poklesu), ale její bohoslužby pravidelně navštěvuje až několikanásobně více lidí, vesměs cizinců – nejen těch s trvalým pobytem, ale i turistů a dělníků.

Vedle ní je v ČR od roku 2007 registrovaná také Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, k níž se v r. 2011 přihlásilo asi 6 000 lidí.

Na Ukrajině působily donedávna tři pravoslavné církve, z nich jedna uznávala jurisdikci kyjevského patriarchy, jedna – zdaleka nejpočetnější – moskevského patriarchy a poslední se považovala za nezávislou, autokefální. Na přelomu let 2018 a 2019 vznikla s podporou konstantinopolského patriarchy – který má největší neformální autoritu ze čtyř tzv. historických patriarchátů (dalšími jsou jeruzalémský, antiochijský a alexandrijský) – relativně sjednocená Pravoslavná církev Ukrajiny, s čímž se ale většina Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu nesmířila a nerespektuje to. V současné době se jednotlivé náboženské obce rozhodují, ke které církvi se přikloní, do čehož ale zasahují – ve prospěch nově sjednocené církve – i ukrajinské státní orgány včetně tajné služby. I po očekávaném oslabení na Ukrajině zůstane moskevský patriarchát, resp. Ruská pravoslavná církev s asi 100 000 000 věřících zdaleka nejsilnější složkou světového pravoslaví, k němuž se hlásí podle různých odhadů celkem 260–300 miliónů lidí.