Co si myslíte o ochraně životního prostředí? Napište to ministerstvu

Obrázek nebo fotografie#24647

MŽP chystá novou politiku životního prostředí a ptá se, co se v této oblasti podařilo, co je největší (současný) problém a co hrozí do budoucna. Napište mu, co si o tom myslíte.


Ministerstvo životního prostředí (mj. zaměstnavatel autora tohoto textu, šéfredaktora Kulturních novin) zahájilo práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Hned v začátku vyhlašuje veřejnou konzultaci, což v českých poměrech není zdaleka obvyklý přístup.

Konzultace, která má shromáždit podněty z řad odborné i laické veřejnosti, má podobu on-line dotazníku, jehož vyplnění nemusí zabrat víc než deset až patnáct minut. Může to celé trvat i déle – každý, i rychlý názor se cení a počítá, ale když ten svůj důkladněji promyslíte, případně proberete s někým dalším, může mít přiměřeně větší váhu.

Hned jedna z prvních otázek totiž zní Kterou skupinu zastupujete? Je tam prostor vysvětlit, jak vlastně dále vyznačené názory vznikly. Nebojte se uvést, že zastupujete třeba svou rodinu, skupinu sousedů v domě nebo ve vesnici, kde máte chalupu, partu z rekreačního sportování a podobně.

Kromě trochu propagační otázky Ve které oblasti životního prostředí došlo dle vašeho názoru k nejvýznamnějšímu zlepšení za posledních 25 let? (jde o poměr, resp. relativní otázku, takže můžete odpovědět snadno a čestně) je jádro dotazníku v následujícím:

* Co považujete za nejpalčivější problém životního prostředí v ČR?

* Jaké největší hrozby do budoucna vidíte v oblasti životního prostředí?

* Existují, dle vašeho názoru, příhodné nástroje pro další zlepšování životního prostředí v budoucnu?


Formulář dotazníku je možné vyplnit do 31. března 2019. MŽP nebude odesílat odpovědi na jednotlivé podněty, ale okomentovaný souhrn obdržených příspěvků a podnětů zveřejní na webu MŽP v červenci 2019 (a Kulturní noviny na tento souhrn upozorní a okomentují ho po svém).

První verze Státní politiky životního prostředí ČR je z roku 2001, současně platný dokument platí od roku 2012 do roku 2020. Nově aktualizovaná politika s platností do roku 2030 bude předložena ke schválení vládě do konce příštího roku.

Státní politika životního prostředí formuluje hlavní priority i konkrétní cíle, které pomáhají zajistit zdravé životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života i v Evropě. Současná politika se zaměřuje zejména na oblast ochrany a udržitelného využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí.

Více informací o Státní politice životního prostředí ČR včetně dalších dokumentů a přehledných výtahů a také včetně harmonogramu přípravy nového dokumentu naleznete na webových stránkách MŽP.