Ranní přemítání

Foto Tomáš Koloc.

Využívajíce svolení autora, jež poskytl bývalému šéfredaktorovi Jiřímu Plockovi k šíření jeho textů dle vlastní úvahy, uveřejňujeme následující řádky. Byly napsány tři týdny před smrtí a mluví o smyslu lidského počínání.

Dnes při vstávání jsem si vzpomněl na jednu dávnou báseň Durychovu, která mi kdysi uvízla v paměti a právě teď se vynořila. Asi zrovna v momentu, když jsem si říkal, kdo vlastně jsem. Vlastně amatér ve všech ohledech a ve všem. Svou „profesi“ jsem nikdy nevykonával, a živil se úplně něčím jiným. Co je má profese? Vyučený číšník. Ale cítím se dnes něčím takovým, ač hospody miluju, skutečně být? Píše mi jedna vzácná paní na FB, že ona, „jako historička“, míní to a to. Ještě jsem neodpovídal, ale musím napsat, že jsem jenom obyčejný člověk. Bez profese. Nezaměstnaný, soukromník úplný, pracující snad v „svobodných uměnách“. A jako tento obyčejný člověk míním zase toto a toto. O těchto věcech jsem nad ránem uvažoval. O tom, kdo vlastně jsem. A napadla mě báseň Durychova:

„Básníku, básníku, jdi zpívat na hnůj,

na všivém slamníku jezdi a panuj.

Chceš-li být k užitku, prodávej pasti,

dřív se však, dobytku, maž všivou mastí.“

(Verše jsou v básnické sbírce „Bezkydy“.)

Profese je břemeno. A to břemeno velmi limitující. Obávám se, že velmi omezující samotnou existencí člověka, který vlastně za tím vším je, a rozhodně nemůže nebýt. Uniforma o lidství vypovídá minimálně. A objektivita vědy pak limituje právě z tohoto důvodu přímo předmět svého zkoumání, které bez tohoto „obyčejného lidství“ není myslitelné. Myslitelné není, ale není chtěné. Překáží. Protože je nevědecké. Ekumenický překlad Bible dělali povětšině „vědátoři“, jimž pod rukama stále více a více uniká význam toho, o čem vlastně ve svých překladech vypovídají. Jejich snaha po přesnosti stále více a více likviduje obsah. Smysl tohoto všeho původního psaní. Stále více a více popisují stále méně a méně. Nemusí také zbýt vůbec nic. Jako závěr této vědecké touhy po „dokonalosti“. Ale z přílišné touhy po dokonalosti (bez pokory a bez započtení Milosti) člověk, ve své přece jen veliké omezenosti, zpitomí. Proroka může tlumočit pouze prorok. Jinak se všichni stávají „proroky“, o nichž je psáno, že je „nikdo neposlal“. „Beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan, 5, 15) Sv. Jeroným svou Vulgátu tvořil snahou o přesný překlad, ale také překládal „nepřesně“, protože, jak se praví: „Duchem Svatým veden.“ Všechno lidské namáhání samo o sobě je marné. – 10:08


In: Pasáže, IV. ročník, číslo 56, pondělí 6. května 2019, Brno, Morava