Rochdale

Budova, kde byla prodejna družstva, nyní Muzeum družstevnictví. Foto archiv autorky Fotografie předsednictva  rochdaleského družstva. Foto archiv autorky

Na tomto místě, kde bývá obvykle článek z historie českého družstevnictví, budou připomenuta dvě družstva, jejichž historie stojí na počátku vzniku družstevnictví ve světě. Dnešní příspěvek je věnován družstvu, jemuž patří světové prvenství – družstvu poctivých průkopníků z Rochdale. Příště si připomeneme první družstvo na evropském kontinentu – Gazdovský spolek ze Sobotiště na Slovensku.

Družstvo poctivých průkopníků z Rochdale začalo svou činnost v roce 1844 a jeho ekonomická teorie a praxe vešla do dějin družstevního hnutí jako úspěšný základ klasického družstevnictví a zahájila tradici spotřebního družstevnictví.

Město Rochdale /čti Ročdejl/ se nachází v Anglii severně od Manchesteru. Od konce 18. století se zde úspěšně rozvíjel hlavně textilní průmysl. Rochdale se díky tomu stal v polovině 19. století nejlidnatější obcí okresu Lancashire. Rochdaleský flanel byl proslulý a vyhledávaný. Soukromé podniky vzkvétaly, ale zaměstnanci v nich pracovali za velice nízké mzdy. Ti nejchudší začali hledat cesty ke zmírnění své bídy. Výsledkem bylo, že několik tkalců a drobných řemeslníků (celkem jich bylo 28) na podzim roku 1843 projevilo snahu založit si svépomocný spolek na opatřování základních životních potřeb. Trvalo celý rok, než mezi sebou vybrali potřebnou sumu peněz, ale nakonec se jim podařilo svůj záměr realizovat. 24. října 1844 byl zaregistrován Spolek poctivých průkopníků v Rochdale, s volenou správou a dozorčím výborem. Spolek si pronajal jednu místnost v domě v zapadlé Ropuší ulici (Toad Lane), kde byla 21. prosince 1844 otevřena skromná prodejna. V ní spolek prodával svým členům základní spotřební zboží, hlavně potraviny, za střední tržní ceny, v dobré kvalitě a správné váze.

Začátky činnosti družstva byly velmi těžké, ale situace se postupně zlepšovala a již v roce 1848 si družstvo pronajalo celý dům v Ropuší ulici.

Průkopníci pro své podnikání stanovili pravidla, později kodifikovaná jako Rochdaleské principy. Šlo například o striktní obchod v hotovosti, uplatňování dividend jako motivačního faktoru, finanční odměny za pravidelné nákupy.

Družstvo se od počátku zaměřovalo také na vzdělávání svých členů a jejich dětí. V r. 1849 valné shromáždění zvolilo tzv. vzdělávací výbor, jehož úkolem bylo otevřít prodejnu knih a časopisů. Zároveň byla založena i knihovna pro členy. V roce 1850 byla zřízena škola pro děti, kde se bezplatně vyučovalo, a o pět let později i nedělní škola pro dospělé. V roce 1856 družstvo otevřelo svoji první filiální prodejnu, za kterou pak brzy následovaly další. V 60. letech 19. století družstvo započalo s výstavbou obytných domů a investovalo do podniků železniční dráhy a do kanálu při Manchesteru. V roce 1863 byla založena družstevní velkoobchodní společnost.

Tak nejprve zvolna, ale potom již velice rychle začal vyrůstat ze zdánlivě bezvýznamného podniku „bláznivých tkalců“, jak byl mnohými posměváčky zpočátku označován, jeden z největších družstevních podniků v Anglii. Pod vlivem činnosti tohoto družstva byly pozměněny i některé anglické zákony, které původně značně omezovaly družstevní činnost. Po celou dobu své činnosti družstvo respektovalo zásadu levného zásobování a ani v jednom případě nezvýšilo svoje ceny za účelem většího zisku. Z necelých 3 desítek prvních členů se do konce 60. let 20. století rozrostlo na družstvo s více než 50 000 členy. Bohužel na začátku 80. let 20. století byla činnost družstva ukončena, když se v roce 1982 spojilo s dynamičtějším sousedním spotřebním družstvem Norwest.

Myšlenky iniciátorů rochdaleského spolku, vytyčené v jeho stanovách a zásady, jimiž se řídili jeho členové jsou v družstevnictví platné dodnes.

V prostorách původní prodejny rochdaleských průkopníků v Toad Lane je dnes instalována muzejní expozice anglického družstevnictví.

Rochdaleské principy:

· rovnost členů;

· nízké podíly s možností splácet je postupně;

· prodej zboží členům za hotové;

· maloobchodní prodej jen za střední tržní ceny;

· vyplácení podílu na čistém zisku družstva každému členu podle výše jím uskutečněného nákupu, tzv. restituce;

· vytváření rezervního fondu;

· výchova a vzdělávání členů;

· tolerance různých politických a náboženských názorů v družstvu.

Rochdaleské principy se postupně modernizovaly a přizpůsobovaly společensko-ekonomickým podmínkám jednotlivých zemí a dodnes jsou považovány za „družstevní abecedu“ světového družstevního hnutí pro všechny typy družstev.