Počteníčko: Georg Christoph Lichtenberg

Georg Christoph Lichtenberg

Z aforismů německého osvíceneckého spisovatele, astronoma a vynálezce xerografie (1742-1799).


* Kdo nerozumí ničemu jinému než chemii, ten nemůže pořádně rozumět ani chemii.

 

* Je velmi mnoho lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli myslet.

 

* Kdo má méně, než si přeje, měl by vědět, že má víc, než si zasluhuje.

 

* U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.

 

* Kdo je zamilován sám do sebe, ten nemá žádné soky.

 

* Nevím, co bych dal za to, kdybych se dozvěděl, pro koho bylo ve skutečnosti vykonáno, o čem se veřejně vykládá, že to bylo vykonáno pro vlast.

 

* Rozesmát druhé není žádné obtížné umění, pokud je nám jedno, zda se smějí našemu vtipu nebo nám samým.

 

* Člověk tak mocně naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, když žádnou nemá.

 

* Aby člověk s jistotou jednal správně, nepotřebuje o právu mnoho vědět. Jen kdo chce s jistotou páchat neprávo, musí studovat práva.

 

* Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

 

* Je zvláštní, že lidé tak rádi bojují za své náboženství, a tak neradi podle něho žijí.

 

* Teď se vyrábějí tak mladí doktoři, že hodnosti doktor a magistr mají cenu asi tak křestních jmen. Také je ti, jimž jsou udělovány, často dostávají, aniž vědí jak, stejně jako křestní jméno.

 

* Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo.

 

* Když se hlava srazí s knihou a ozve se dutý zvuk, je to vždycky chyba té knihy?

 

* Každý je alespoň jednou do roka geniální.