Srdce je přidaná hodnota

Foto Tomáš Koloc.

K začátku nového školního roku přinášíme krátkou „komentovanou vzpomínku“ učitelky češtiny. Je to nejen příspěvek k pedagogice obecně, ale i malý střípek do obrazu, přesněji řečeno mozaiky doby, kterou někdy nemístně jednoduše odbýváme jako normalizaci, jakož i drobné svědectví o tom, že vyhoření není nevyhnutelné.

Co jsem si připravila pro svou 6. C na ZŠ U Santošky 1 v Praze 5, kde jsem tehdy začínala svůj druhý školní rok jako mladičká učitelka:

V Praze, 28. srpna 1987
Milé děti,
prázdniny Vám mávají z vlaku a putují dál do neznámých krajin. Mnohým z Vás je smutno, protože všechno krásné, klidné a bezstarostné končí. Ale jinak to opravdu nejde! Kdyby to šlo, krása by přestala být krásou a člověk by přestal chápat šťastné chvíle jako odměnu za každodenní usilovnou práci.
Usedáte tedy znovu do školních lavic, vracíte se svým učitelům i kamarádům. Jste o rok starší a také moudřejší. Vaše duše je plná snů a představ, plná netrpělivého očekávání, jaké to bude v 6. třídě…?
Moc bych si přála, abyste všichni chodili do školy rádi, aby pro Vás škola byla místem, kde se dozvídáte mnoho zajímavého ze života kolem sebe, kde potkáváte dobré lidi, kterým můžete věřit a na které se můžete obracet, bude-li Vám smutno.
Věřím, že k sobě navzájem najdeme cestu! Bude mnoho chvil, kdy se nám to nebude dařit, kdy se třeba budeme i vzdalovat, protože k sobě nebudeme dost milí a ohleduplní… Ale nikdy nic nesmíme vzdát po první prohře! Člověk nemusí vždycky zvítězit, ale vždycky musí chtít čestně obstát, nekličkovat a neobcházet překážky!
Na cestě k sobě si budeme navzájem držet palce, aby nikdo z nás nebyl na nic sám.

Tady strana A4 končí. Nevím už, zda jsem text svým žákům tehdy přečetla, nebo ne, ale určitě jsem k nim promlouvala vždy v tom duchu, že vzájemné vztahy mezi žáky, ale zejména pak vztah učitel–žák je alfou i omegou jejich úspěšnosti ve škole, jejich radosti z poznávání a učení se.
A to si myslím dodnes, kdy začínám 34. školní rok. A vím, že láska, pochopení a vlídnost budou základem mé práce i nadále. Srdce je přidaná hodnota, kterou se vaše práce stává jedinečnou! Tomu věřím.