Perská verze

Obrázek nebo fotografie#26108

12. září 490 před naším letopočtem spojená vojska Athén a Platají u Marathónu odrazila vpád početně silnější armády perského panovníka Dareia I. Památku tohoto vítězství připomíná také slavný běžecký závod. Jako u většiny historických událostí, také v tomto případě ovšem existují různé výklady.

Podnes se poctiví Peršané diví řeckému sklonu

přehánět význam té šarvátky u Marathónu,

již řecká tradice poněkud hystericky

líčí co okamžik památně historický,

ne jako průzkum, na kterém měl podíl

se třemi pěšími jediný jezdecký oddíl,

(chráněný z moře místo posily

zbloudilým člunem perské flotily) –

a to prý měl být velký pokus, jak

dobýti Řecka, inu prostě tlach!

Jen když už pýcha Řeků volá k nebi,

Peršané skromně připomenou, že by

spíš oni se tou bitvou chlubit měli.

Že to byl národa i vlády úspěch skvělý.

Přes silnou obranu a špatné počasí

měli tam skvělou koordinaci.

Přeložila Hana Žantovská. Vyšlo v antologii Moderní anglická poezie (Mladá fronta, 1964).

Robert Graves (1895–1985) byl anglický spisovatel a profesor Oxfordské univerzity, z jeho díla je nejznámější autobiografie Ztracená léta, historický román Já, Claudius a komentovaný soubor mýtů antického Řecka.