Obě ceny Ekopublika za rok 2019 získal Marek Š.

Aleš Máchal uvádí výsledky ceny Ekopublika 2019 1. cena: Marek Šálek 1. cena: Marek Šálek 2. cena: Marek Švehla 2. cena: Marek Švehla Předávání dalším oceněným

Cenu Ekopublika za environmentální publicistiku v roce 2019 získali jednak Marek Šálek z časopisu Reportér, jednak Marek Švehla z Respektu.

Cena Ekopublika se uděluje za text publikovaný v daném roce, v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků ve výchově a osvětě.

Smyslem ocenění Ekopublika je především podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v České republice. Dále ohodnotit jejich přínos pro osvětu široké veřejnosti a také přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Soutěž společně pořádají Lipka (brněnské školské zařízení pro environmentální vzdělávání), Kulturní noviny, Nadace Veronica a Katedra enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Lipka zajišťuje administraci a Nadace Veronica ceny pro vítěze.

Čtyřiadvacetičlenná porota vybrala následujících šest nejlepších textů. Absolutní vítěz se stal držitelem tzv. velké Ekopubliky, a protože přitom patří do kategorie zpravodajských webů (online), nejlépe hodnocený příspěvek ve druhé kategorii (tištěná periodika) získal tzv. malou Ekopubliku. Celá pravidla jsou dostupná zde.


Finálová šestice

 

Ceny Ekopublika za rok 2019 byly vyhlášeny ve čtvrtek 15. 10. 2020 v rámci 4. Národní (video)konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěta a environmentálního poradenství.

Záznam celé konference je dostupný zde. Powerpointovou prezentaci k vyhlášení vítězů a finalistů tam v čase od 1:54:10 do 2:03:42 komentuje ředitelka Lipky Hana Korvasová. Dokumentární filmek (trvá celkem 21:20 min.) z fyzického předávání cen je ke spatření na webu Ekopubliky v šuplíku „Galerie“.

Oba vítězové, pánové Marek Šálek i Marek Švehla přijali nabídku na členství v odborné porotě Ekopubliky. Ekopublika skončila, ať žije Ekopublika

Čtyři pořádající instituce vyhlašují pátý roční soutěže Ekopublika, a to za rok 2020. Hledáme nejlepší článek s environmentální tematikou, který vyšel v českém tisku nebo na zpravodajských webech v roce 2020. Pomozte nám ho najít, prosím. Své návrhy uveďte každopádně do přihlašovacího formuláře, případně také pošlete na elektronickou adresu jana.frodova@lipka.cz. Uzávěrka nominací je 31. 12. 2020.