Počteníčko: Nedobrovolný dobrovolník

Obrázek nebo fotografie#31016

Spisovatel a překladatel Radovan Krátký shromáždil v publikaci Ze starých lejster a kronik různé kuriózní příběhy z domácích i světových dějin. Poučný je zejména ten následující, odehrávající se na počátku první světové války.

Když vypukla roku 1914 válečná litice, přinesly mnohé noviny tuto pozoruhodnou zprávu:

Nedávno se zabýval slavný c. k. soud zvláštním případem. Známý pražský advokát obdržel znenadání předvolání k odvodu. Vyjádřil nad tím náhlým povoláním podiv, načež mu důstojník ukázal dopisnici, skrze níž se advokát hlásí na vojnu sám co dobrovolník, aby dokázal svou oddanost císaři pánu.

Advokát okamžitě a neomylně poznal písmo své paní tchyně. Nedobrovolný dobrovolník bezodkladně podal na ženinu matku žalobu odůvodněnou tím, že ho vědomě chtěla poškodit. Paní tchyně se před soudem předvedla co přesvědčená vlastenka a dokazovala, že chtěla k témuž přesvědčení svou dopisnicí dostrkat svého zetě, jehož touha po obětování života císaři se jí jevila býti příliš vlažnou.

Zkrátka a dobře, chtěla dát milovanému císaři o jednoho vojáka víc.

Kterýmžto pádem c. k. soud paní tchyni, tak dojemně oddanou císaři pánu, milovanému stařičkému mocnáři, osvobodil. Advokát však odveden nebyl.