Výtvarní umělci baroka ve službách louckého kláštera

4. února od 18 hodin uvede Jihomoravské muzeum ve Znojmě online přednášku, v níž Tomáš Valeš představí umělce spojené s premonstrátským klášterem v Louce u Znojma. Více zde.