Petice proti množení zvířat a utrácení jejich mláďat v zoologických zahradách

Obrázek nebo fotografie#32757

V článku Odvrácená tvář zoo, který se stal 8. nejčtenějším textem Kulturních novin za rok 2020, jeho autorka Lubomíra Moudrá popsala vraždící mechanismus některých dnešních zoologických zahrad. V těchto dnech byl protest proti těmto praktikám doveden do podoby následující petice:

PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Množení zvířat a následné utrácení mláďat prováděné v některých zoologických zahradách je NEPŘÍPUSTNÉ.

My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrácení zvířat v organizacích, které jsou mnohdy placeny právě z našich daní a tímto se podílet na zabíjení zvířat, které si zoologické zahrady samy rozmnoží a následně utrácí.

Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo zbytečnému utrácení zvířat, mezi nimiž jsou mnohdy ohrožené a zvláště chráněné druhy.

Dále žádáme, aby bylo zakázáno množit zvířata v zájmových chovech včetně zoologických zahrad, pokud chovatel nebo zoologická zahrada nebudou mít předem zajištěno, že se o každé narozené mládě budou schopni postarat (buďto sami, popřípadě umístěním do péče jiného způsobilého chovatele či zoologické zahrady).

Nedovolme, aby zvířata byla v zoologických zahradách množena a následně utrácena z důvodů, že se o ně zoologické zahrady, jakožto jejich chovatelé nechtějí nebo nedokáží postarat.

Zvířata by měla mít právo na život!

Petici sestavily a podávají:

Alena Grösslová, Bří. Hlaviců 125, 75501 Vsetín

Mgr. Lubomíra Moudrá, bytem Husova 753, Nové Strašecí

Podepsat petici můžete zde.

Pustit si video související s peticí můžete zde.