Ekopublika 2018

Obrázek nebo fotografie#32846

Vážení čtenáři, od 1. 4. 2018 můžete nominovat články s ekologickou tématikou publikované v českém mediálním prostoru v roce 2018 do třetího ročníku Ekopubliky.
Články do soutěže můžete přihlašovat do konce března 2019. Během jara a léta budou články hodnoceny komisí a na podzim proběhne vyhlášení a předání cen.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2018, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného. 

Více informací naleznete zde

Základní informace k nominacím: 

Nominovat na Ekopubliku 2018 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že:

  • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
  • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
  • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
  • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.