PETR VESELÝ: KOVADLINA

Uvidět / věc / Popojít k místu

Přiblížit se. Uzřít. Úspornost jako cesta ke vnímání nezjevné potenciality. Věcí, dějů, sama sebe. Uhodnout se. Utemovat. Dočkat se zahlédnutí univerza. V proluce mezi zdmi domu, každodenními předměty, větvemi stromů. Najít vnitřní prostor za viděným, prostor otevřený do dalších prostorů. Ztvrdit vyvstalé. Básně-kresby-obrazy Petra Veselého.

Petr Čermáček

 

PODLAHA V MÉM POKOJI

Marii Blabolilové

 

Staré térové linoleum

leží tu na mně, prošlapané

od roku sedmdesát sedm

(to se dcera narodila)

Do kosých čtverců tečkované

od zašlé bílé tečky

po hnědou sieny

Musí těch teček být

na milion dvě stě tisíc

v noci jsem počítal, přibližně

 

(5. 12. 2018)

 

 

PŘÍTOMNOST

 

Snad ani nebyl

ale na zlomek vteřiny

se ukázal

sotva centimetrový

Buddha v koutě listu papíru

 

 

NAD KLÁŠTEREM

 

Stín minul okraj

lesklý lem chodníku

propadlá dlažba

 

Klátivě prošel

minul trafiku

 

Trolejbus přejel

 

V dřevěné chatce ve stráni

dva lidé na dnešek uhořeli

 

 

/ / /

 

Ještě se k noci

utemovat

Každým se

slovem oddálit

 

 

KDYŽ ČEKÁM

dceři Marii

 

Když čekám

Když daří se mně

jen čekat

aniž očekávat

Nic se

alespoň několik okamžiků

nestane

Zvuky v dálce stojí

Délka

je bez vymezení

Smím vstát z místa

a uhodnout se

 

 

NEVÍM

 

Nevím

kde se vzal

obraz víření prachu

zastavený

jako na fotografii

těsně před svým usednutím

Před usedavým

prázdnem

 

 

/ / /

 

Sen už jen mimoděk

Vyvstalý na hrotu

grafitu

 

 

/ / /

 

Co ještě vtisknout

nahmátnout rankou

 

Blízkost osiky

 

 

NEŽ

 

…jeden verš

svalený do proluky

mezi nebem

a nebem –

v Hořícím keři

 

 

ALTÁN

Svatopluku Otiskovi in memoriam

 

V soše altánu

z hrubých dřev

stlučeného

prohledává

nemá hlas

 

 

KÁCENÍ

 

Opřen žebřík o kmen ořešáku

a do klínu kosterních větví

chlapec opatrně položil hrst květů

Bylo to

jiné

a trochu se lekl

když si mě všimnul

 

Za pokácený strom?

 

(25. 4. 2020)

 

 

/ / /

 

Přibitý

od paty

k hlavě

 

(Draperie)

 

 

Poiesis - Petr Veselý

Redukce, tuš a koláž na papíře na sololitu

 

Petr Veselý se narodil v roce 1953. Žije v Brně, Jundrově v bývalé kovárně. Je výtvarníkem, básníkem, pedagogem, kurátorem i autorem řady rozhlasových scénářů. Aktuálně vystavuje ve dvou brněnských galeriích: ve Fait Gallery obrazy a v Pražákově paláci Moravské galerie kresby. Básně knižně publikoval ve sbírce Jundrov (Větrné mlýny, 2014) a Kovadlina (Větrné mlýny, 2021). Básně v této poiésis jsou vybrány právě ze sbírky Kovadlina.

 

Poiesis: Petr Veselý

Ráno v cizím městě, 2019–20, olej a email na plátně, 90 × 115 cm