Ekopublika

Logo soutěže Ekopublika.

Kulturní noviny jsou jedním z pořadatelů pátého ročníku Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku za rok 2020. Na vyhlášení ceny se dále podílejí Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně. Na ocenění byly nominovány texty publikované v českém jazyce, pojednávající o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. 

Cílem akce je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků s tematikou péče o životní prostředí a ochrany přírody zveřejněných ve všeobecně zaměřeném denním, týdenním a měsíčním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota. Nominovat na Ekopubliku může kdokoliv včetně členek a členů odborné poroty, autor/autorka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. 

Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a popř. i finanční odměnu. Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a ekologického poradenství 21. října 2021 v hotelu International v Brně, kde je mu věnován čas od 11:55 do 12:25. Zápisky potulného lidopisce podruhé od zakladatele a emeritního šéfredaktora Jiřího Plocka jsou jednou ze 13 inspirativních knih o krajině navržených pro tuto konferenci.

Více informací je k dispozici na adresách https://ekopublika.webnode.cz/ a http://konference-evvo.cz/