Epigram etymologický

Rak signální

Aktuální čtyřverší z roku 1844 od dvousetletého Karla Havlíčka Borovského

Odkud vzalo – zkouším žáky –
jméno Rakous počátek? –
Od raků, neb oni taky
chodí pořád nazpátek!