PSYCHOLOGIE JAKO ŽIVOTNÍ ÚDĚL: Za Karlem Plockem

Dr. Karel Plocek - foto Jiří Plocek

Dne 22. prosince v odpoledních hodinách zesnul ve věku 87 let po dlouhé a těžké nemoci moravský psycholog a překladatel PhDr. Karel Plocek. Pohřební obřad se uskutečnil 30. prosince v brněnském kostele sv. Augustina v přítomnosti značného počtu smutečních hostů.

Plockovou celoživotní profesí byla psychologie, zvláště pak dětská a poradenská. Jako ke svému učiteli – ve smyslu inspirativní osobnosti nad školskými institucemi – se hlásil k za socialismu ostrakizovanému profesoru Robertu Konečnému, válečnému odbojáři, básníku a spisovateli a zakladatelské osobnosti české klinické psychologie.

Důslednost, vášnivost a odpovědnost, s jakou Karel Plocek vykonával svou práci, kterou považoval za své životní poslání, byla příslovečná a zjednala mu velký respekt v psychologické obci. Tisícům dětí věnoval svou odbornou péči s jediným cílem – najít pro ně to nejlepší životní nasměrování.

Plockův život ovlivnilo nelehké dětství v chudých selských poměrech v Říčanech u Brna a zvláště pak konec války, kdy v několikadenních bojích přišel o svého milovaného dědečka a o celý domov. Zbytek rodiny si doslova zachránil holý život a po válce se usadil v Dolních Heršpicích u Brna. Ke studiu vytoužené psychologie se dostal počátkem 50. let spletitou cestou a s oborem prožíval pak éru jeho obtížného etablování v podmínkách totalitně socialistické společnosti. Mezi Plockovy nejbližší přátele a kolegy patřil dr. Boleslav Bárta, vizionář, který stál za koncepcí poradenské psychologie ve školství, a který ve druhé polovině 60. let nabídkou místa v nově vzniklé brněnské psychologické poradně předurčil většinu Plockovy profesní dráhy.

Po roce 1990 stál Karel Plocek u zrodu či formování řady profesních organizací (Českomoravská psychologická společnost, Asociace poradenských psychologů ČR) a jako jungiánsky zaměřený psycholog byl spoluzakladatelem Collegia Jungiana Brunense. Byl čestným členem České společnosti pro analytickou psychologii.

Vedle své odborné psychologické praxe se po desetiletí intenzívně věnoval překladatelské činnosti, a to již od konce 60. let 20. století – tedy v době samizdatů. Jeho překládání bylo vedeno snahou rozšířit si vlastní obzory a současně zprostředkovat svým přátelům hodnoty, které nebylo lze nalézt v knihkupectvích či knihovnách znormalizované společnosti.

Příznačný je vznik prvního velkého překladu – knihy Lidský fenomén francouzského antropologa a kněze Pierra Teilharda de Chardin. Karel Plocek si vypůjčil její ruský překlad v brněnské Univerzitní knihovně (francouzský originál nebyl k dispozici) a v době bez kopírovacích zařízení využil neběžné ochoty knihovnice: Knížku nevrátil, dokud ji nepřeložil (v letech 1969–1970). Jako nefrancouzštinář využil ke korektuře překladu ještě její anglickou a polskou verzi. Impozantní, pečlivě napsaný strojopis, první český překlad této mimořádně náročné práce, pak koloval v sedmi kopiích mezi přáteli a zájemci po mnoho let.

Nejvýznamnějšími plody Plockovy překladatelské aktivity jsou překlady a redakce děl švýcarského psychologa C. G. Junga, které se staly základem devítisvazkového Výboru z díla C. G. Junga vydaného nakladatelstvím Tomáše Janečka a pak jednotlivých knih vydávaných nakladatelstvími Atlantis, Academia, Portál a Vyšehrad. Za překlad souboru Jungových statí v knize Duše moderního člověka získal Karel Plocek Cenu Josefa Jungmanna.

Karel Plocek byl velkým milovníkem a podporovatelem umění, počínaje hudbou, pokračuje výtvarným uměním a konče poesií. Mezi jeho blízké přátele patřili například malíř Oldřich Eichler, sochař Miloš Vlček, řezbář Heřman Kotrba, básníci Klement Bochořák a Josef Suchý, a spisovatelé Jan Trefulka, Milan Uhde a Antonín Přidal.

A last but not least: Karel Plocek byl Moravanem tělem a duší. Říkával, že Morava - jako historická země - je most mezi Východem a Západem, že je ztělesněním archetypu prostředníka. Přinejmenším ve státním útvaru Československa, v širším smyslu pak i v rámci Evropy.

 

Texty Karla Plocka v Kulturních novinách.