Otázka stylu a jazyka

Šumavský strom. Foto Jiří Bubeníček, licence CC-BY-SA-4.0

Tato dvě provolání dělí od sebe 35 let. První text vyšel v komunistickém tisku, druhý byl zveřejněn vedle turistické stezky na Šumavě.


Ztroskotanci a samozvanci
Rudé právo
12. ledna 1977

Jde jim o taková „práva a svobody“, které by jim umožnily, aby mohli znovu volně organizovat protistátní a protistranickou činnost, hlásat antisovětismus a znovu se pokusit o rozbití socialistické státní moci. Je to v politickém smyslu pestrá směsice lidských a politických ztroskotanců.

Patří k nim V. Havel, člověk z milionářské rodiny, zavilý antisocialista, P. Kohout, věrný sluha imperialismu a jeho osvědčený agent, J. Hájek, zkrachovaný politik, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze společenství socialistických zemí, L. Vaculík, autor kontrarevolučního pamfletu 2000 slov, V. Šilhán, nastrčená figurka bloku kontrarevolučních sil, J. Patočka, reakční profesor, který se dal do služeb antikomunismu. P. Drtina, představitel předúnorové reakce a buržoazní ministr spravedlnosti, V. Černý, notorický reakcionář, proslulý svým výrokem o „lucernách“, na nichž měli být v osmašedesátém věšeni stoupenci socialismu, anarchistická a trockistická individua typu Uhla, organizátoři smutně známého K 231 a KAN, dále ti, kteří byli za konkrétní protistátní činnost v minulých letech právoplatně odsouzeni. (…)

Žádný lživý pamflet nemůže popřít dějinnou pravdu!

Xxx

Kdo za to může
Občanské sdružení Zachraňme Šumavu
31. srpna 2012

Únikem před zodpovědností za lesy poškozené lidským faktorem se stala nová teorie – obnova horských smrčin pomocí jejich rozpadu. Někteří „biologové“ a „vědci|“ převraceli lesnické principy k obrazu nové ideologické objednávky: Hana Šantrůčková, Jakub Hruška, Josef Fanta, Jaroslav Vrba, Miroslav Svoboda, Zdeňka Křenová a další.

Za zdevastování šumavských lesů a jejich dnešní nepřirozenou podobu nesou politickou a odbornou odpovědnost: Exministři životního prostředí Libor Ambrozek, Bedřich Moldan, Martin Bursík, Ladislav Miko, František Pelc (náměstek ministra) a exředitelé NP Šumava Alois Pavličko a František Krejčí.

Za národní lesní tragédii nesou ideologickou odpovědnost biofundamentalisté a ekologičtí teroristé: Jaromír Bláha, Vladimír Just, Mojmír Vlašín a další.

Poučme se a nedopusťme další násilí!