Lawrence Carroll

31. března - 24. dubna vystavuje Dům umění v Českých Budějovicích obrazy australského umělce Lawrence Carrolla (1954-2019).