Úspěchy německé energetiky

Obrázek nebo fotografie#47019

Z Německa se v prvním čtvrtletí 2022 opět vyvezlo hodně elektřiny do zahraničí. Má to co do činění i s problémy ve francouzských jaderných elektrárnách.

Německo v prvním čtvrtletí roku 2022 opět dodalo velké množství elektrické energie do zahraničí. Saldo exportu činilo 13,8 terawatthodiny (miliard kilowatthodin) – a bylo tak znatelně vyšší než celková výroba tří dosud fungujících německých jaderných elektráren, která dosáhla ve stejném období 8,6 terawatthodiny. K těmto číslům došel Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) na základě dat energetického průmyslu.

Podstatným důvodem, proč bylo vyvezeno tolik elektřiny, byla výroba větrných elektráren, která v únoru dosáhla hodnotou 20,6 terawatthodiny nového měsíčního rekordu. Přistupuje k tomu ale i velké množství vyrobené solární elektřiny; v letošním březnu bylo dokonce větší než kdykoli dříve v tomto ročním období. V součtu překonala výroba solární elektřiny v Německu v prvním čtvrtletí hodnotou 9,1 terawatthodiny dokonce i výrobu jaderné energie.

Neobvyklé je především toto: Německo vyváželo nyní už pátý měsíc po sobě elektřinu do Francie, zatímco léta bylo běžné, že se proud z Francie naopak dováží. Teď ale Německo docílilo jen za první čtvrtletí exportního přebytku ve výši 1,3 terawatthodiny.

Důvodem jsou problémy ve francouzských jaderných elektrárnách, které vedly k výpadkům ve velkém stylu. Nejnověji bylo v provozu jen 30 z 56 francouzských atomových elektráren. Tento úbytek kapacit se v poslední době pravidelně projevoval i na burze elektřiny: zatímco v Německu se na krátkodobém trhu s elektřinou od začátku roku obchodovala kilowatthodina v průměru za 18,5 centu, ve Francii dosahovala odpovídající cena 23,2 centu. V přeshraničním obchodě teče elektrická energie vždy z levnější země do dražší, takže byl výsledkem německý export. Nejvíce elektřiny však Německo dodalo do Rakouska a Švýcarska, nepatrné množství naproti tomu dovezlo z Dánska a Švédska a prostřednictvím nového podmořského kabelového vedení Nordlink i z Norska.

Souhrnné bilance nejsou vše

Souhrnné bilance ale samozřejmě nejsou všeříkající, protože výroba elektřiny musí v každém období odpovídat poptávce. I při pohledu na vývoj dovozu v průběhu období se však ukazuje, že časové úseky, kdy Německo v posledních třech měsících dováželo elektřinu ze zahraničí, byly vždy jen krátké. Za celé čtvrtletí bylo dnů, kdy převažoval dovoz elektrické energie, pouze sedm.

Takové krátkodobé dovozy však nevyplynuly z vyčerpání všech německých kapacit, ale spíše z nižších burzovních cen elektřiny v sousedních zemích v daném okamžiku – jednalo se tedy o prostou reakci na vývoj trhu. Ve veřejné debatě se často přehlíží jedna věc: přeshraniční dodávky elektrické energie probíhají především podle zákonitostí trhu, nikoli tolik v důsledku technické nezbytnosti.

 

Článek, který vyšel 7. dubna 2022 v deníku taz, přetiskujeme díky laskavosti (družstevní) redakce taz. Pro Kulturní noviny jej přeložil Pavel Mašarák.