Přitažlivý soulad rozdílných výtvarných druhů

Vladimír Svoboda: Ohnivál, kombinovaná technika, 2011. Foto Jan Dočekal Z kolekce šperků Hanuše Lamra. Foto Jan Dočekal

Téma hmyzího těla, jeho neokázalé, a přesto podivuhodné estetiky, spojuje třebíčskou výstavu dvojice jinak rozdílných výtvarníků.

Výstavu obrazů Vladimíra Svobody (1937) a šperků o půldruhé generace mladšího Hanuše Lamra (1976) uspořádalo třebíčské Městské kulturní středisko v renesančním interiéru Galerie Malovaný dům na Karlově náměstí.

Jakkoli malířství a šperkařství jsou značně odlišnými výtvarnými druhy, pořadateli výstavy se podařilo sdružit takové tvůrčí projevy, které svými původními protiklady poutavě harmonizují celek expozice. Příčina spočívá v totožném východisku obou autorů - v přírodě, byťsi je podání z principů užitelných výtvarných prostředků odlišné, je zároveň zmnožující, souzvučné a v konečném důsledku příjemně překvapující.

Svoboda má stálý zájem o živé organismy. Ty maluje. Ne věcně, a už vůbec ne dokumentaristicky. Bez zřetele na zákonitosti přírodního ustrojení. Volně. Natolik, že vytváří na pohled jednoduché (malby jsou to však technologicky značně složité) "nové organismy". Před sedmi roky vystavil v Malovaném domě své vize ptáků, přítomná kolekce sestává z brouků a rozličných stvoření z "genetické větve" s původem ve Svobodově brněnském ateliéru. Jsou to obrazy s nadhledem, vtipné až groteskní, jemně "kořeněné", harmonické jednotou formy, tvarovou strukturou, hladkým povrchem a střízlivou barevností.

Co Lamr přijal z přírody, je věcné, zrakově odpovídající originální předloze. Samozřejmě v obměně, již diktovalo šperkařské řemeslo. Stříbro, patinované stříbro, ametyst, amazonit, chirurgická ocel, to jsou materiály, s nimiž Lamr pracuje. Samy názvy komorních děl říkají, co bylo pro autora inspirací: Brož Brouk, Náramek Osmi brouků, Náramek Modřín, Náramek Červotoč, Náramek Lýkožrout kruhový, Náhrdelník Hrachor, Náhrdelník Mušle (k tomu četné prsteny a náušnice.

Snad se nemýlím, když si myslím, že natolik výtečnou kolekci originálních solitérních šperků Třebíč dosud neviděla. Rovněž jejich autorská instalace se vymyká standardu. Část je ve vitríně uložena na živém mechu, jiná část, s artefakty inspirovanými spletitou grafikou cestiček dřevokazného hmyzu, je názorně zmnožena četnými úlomky dřeva s oněmi cestičkami. Avšak není-li otázkou již ona názornost, pak četnost jejích předmětů nepochybně.

Vladimír Svoboda, Hanuš Lamr: Výstava obrazů a šperků. Galerie Malovaný dům, Karlovo náměstí 53, Třebíč. Výstava je přístupná do 9. září 2012 denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.