Za všechno, co je ve mně dobré, vděčím knize...

Carl Spitzweg: Knihomol. 1850, olej na plátně, 50x26 cm. Repro Wikimedia Commons

Co dělali lidé o letošních Vánocích? Přece četli současnou českou poezii! Nakladatelé jim k tomu poskytli dosud nevídanou příležitost. Po celý rok vyčkávali a teprve v pozdním podzimu a především těsně před Vánocemi vrhli na trh sbírky současného českého básnictví, jehož knižní podoba po celý rok jevila se být podobou spící, projevující se jen občasným zvoláním ze spaní.

Osvěžena nakladatelským spánkem, nabravši nových, mocných sil, probudila se však současná česká poezie na předvánočním knižním trhu a povstala v plné své jarosti co mocný bohatýr. Knížka básní vyšla pěvci kmetského věku Františku Listopadovi i představiteli mladého managementu básnického Ondřeji Buddeusovi, ostříleným borcům mezinárodních literárních salónů Petru Borkovcovi a Radku Malému i squatterovi a prokletému Básníku Tichovi, zástupci šéfredaktora Martinu Stöhrovi z Brna i společenskému outsiderovi Milanu Krupovi z Hlučína, opěvovateli cestování po Skotsku Slavomíru Kudláčkovi i s geniem loci Prahy spjatým Jakubu Řehákovi a Ladislavu Zedníkovi. A to si tento letmý výčet neklade nároky na úplnost.

Nakladatelská politika přinesla naplánované ovoce. Pod náporem poezie koupěchtivých občanů knihkupectví před Vánocemi doslova praskala ve švech. Zákazníci si do svých automobilů odváželi plné nákupní vozíky sbírek, naplňujíce tak bezezbytku prosté heslo celé kampaně: "Nejlepší vánoční dárek - sbírky současné české poezie". Nakoupenými nejlepšími dárky pak byli poděleni příbuzní, přátelé, známí, spolupracovníci, milenky a milenci, stálí spolustolovníci z restaurací i ukrajinské pomocnice v domácnostech.

Po rozdělení vánočních dárků nastalo období vánočních svátků. A lidé četli, četli a četli současnou českou poezii. A stávali se lepšími, lepšími a lepšími, až se stali, jak dnes vidíme všude kolem sebe, nejlepšími na celém světě. Stačilo k tomu zdánlivě tak málo, ale přitom tak mnoho - aby se vánoční nakladatelský záměr proměnil ve vánoční čtenářskou zkušenost, která se následně stala nádhernou skutečností. Děkujeme, nakladatelé! Děkujeme, básníci!