Nový papež je nadějí pro chudé

Budoucí papež jede buenosaireským metrem. Foto www.Jorge-Bergoglio.com El Greco: Svatý Martin a žebrák, asi 1597, olej na plátně, 193 x 103 cm. Repro The Yorck Project

Iniciativa Za církev sociálnější, která sdružuje křesťany z různých církví, vydala prohlášení ke zvolení argentinského kardinála Jorgeho Marii Bergoglia papežem. Uvítala osobnost, která je známa svým sociálním cítěním.

Jako křesťané různých církví vítáme, že nový papež pochází z Latinské Ameriky, kde je blízkost těm nejchudším a živá církev ve formě základních společenství již dlouho něčím samozřejmým. Papež se podle svých slov přijetím jména František hlásí k odkazu Františka z Assisi, který zvolil pro následování Ježíše Krista chudobu, spirituální hloubku a blízkost ke stvoření. František z Assisi je pro nás neokázalým, prostým způsobem života a vystupování příkladem a inspirací. Papež František prohlásil, že by si přál chudou církev pro chudé. Toto jeho prohlášení v nás vzbuzuje velkou naději.

Také doufáme, že tento příklad a toto poselství budou vnímavě přijímat také vedoucí osobnosti našich církví tak, aby hlas křesťanů byl více slyšet a aby zazněl ve prospěch všech sociálně potřebných, marginalizovaných, opomíjených v České republice. Jsme přesvědčeni, že obnova důvěryhodnosti křesťanských církví u nás musí být společným dílem křesťanů všech církví a jakéhokoli postavení. Také my k ní chceme podle svých sil přispět.

V Praze dne 19. března 2013

Za iniciativu Za církev sociálnější: Pavol Bargár, Petr Cekota, Jan Černý, Pavel Čižinský, Jan Dospiva, Agata Hauserová, Eduarda Heczková, Stanislav Heczko, Helena Hladilová, Markéta Hrbková, Jitka Hrušková, Martin Chadima, Marek Janás, Marie Jelínková, Jiří G. Kohl, Ivan Němec, Filip Outrata, Jiří Plocek, Miloš Rejchrt, Vratislav Ryšavý, Jan Rückl, Jiří Řihout, Ivan Štampach, Zuzana Wienerová, Petr Žaloudek