Peter Benický

John Collier: Královna Guinevera o májových slavnostech, 1900, olej na plátně. Repro www.goodart.org

Jaro

Času májového,
prvostně nového
všecko stvoření žádá,
nebo toho času
veselého hlasu
slavík znamení dává:

Že zima minula,
k nám se přiblížila
libých kvítkův okrasa,
travička zelená,
úrod všech bylina,
stromův předivná sláva.

Peter Benický (1604−1663) byl slovenský manýristický básník. Pocházel ze zemanské rodiny, ve státních službách podnikl cestu do Turecka. Jeho sbírka Slovenské verše vyšla knižně až v roce 1873.