Sezona surrealistů opět udeřila v Čertově ocase

Jan Wolf: Z cyklu Midasovy touhy, olej na sololitu, 1985. Foto: Jan Dočekal Josef Bubeník: Obrázky z jiných světů, pastel, 2012 – 2013. Foto: Jan Dočekal Linda Filipová: Tam někde jinde, kombinovaná technika, 2011-2013. Foto: Jan Dočekal

V pořadí osmou sezonu otevřela Galerie Čertův ocas v Mohelnském mlýně v údolí řeky Jihlavy pod obcí Mohelno. Zjara 2006 ji zřídil Lubomír Kerndl pro uvádění tvorby členů české surrealistické skupiny Stir up a jejích domácích a zahraničních hostů.
Za trvajícího Kerndlova správcovství se zde po celou letošní sezonu představují dva malíři a malířka, členové skupiny Stir up – Josef Bubeník, Linda Filipová a Jan Wolf. Výstava má výstižný název Blízce vzdálená trojice. Blízcí jsou si nadreálným uměleckým směřováním, vzdáleni, ne ovšem příliš, způsobem užívání výtvarných prostředků (kresba, malba – kontrast černé a bílé, barevná řešení), a více vzdáleni generační příslušností – Filipové je 35 let, Bubeníkovi 48 a Wolfovi 72. Nejvíce blízcí, přímo spříznění, jsou si ovšem skladbou svých individuálních zastoupení. V souhrnu jde o mimořádně harmonickou a esteticky průkaznou expozici. A to i vzdor tomu, že surrealisté se otázkami estetiky vůbec nezabývají.

Bubeníkovy barevné kresby malého formátu s názvem Obrázky z jiných světů (2012–2013) jsou založeny na tvarovém bohatství získaném metodou tzv. automatické kresby, dodatečně kolorované. Filipová se představuje úzkým výběrem tajuplných kreseb a kombinovaných technik pojmenovaným Tam někde jinde (2011–2013) a Wolfovy komorní malby z cyklu Midasovy touhy (1985) mají východisko v záznamech snů. 

Výstava dává zřetelně kladnou odpověď na stále opakovanou otázku některých návštěvníků, zda surrealismus je i dnes živým uměním. Rovněž kladně odpovídá na dotaz, jestli jsou mezi současnými surrealisty mladí autoři (příkladem je výstavní zastoupení Lindy Filipové). Neposkytuje však vysvětlení, proč všechny exponáty jsou shodně umístěny v horizontální rovině, jež svou výškou o dost překonává přímý pohled dvoumetrového návštěvníka.

 

Blízce vzdálená trojice. Galerie Čertův ocas, Mohelno. Výstava potrvá do 30. září, otevřeno je od pondělí do pátku v době od 9 do 11.30 hodin, v sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. V jiném čase po dohodě na telefonním čísle 568 642 330.