Kandidát

Kandidát. Foto censurable.tumblr.com

Jsem to, co mužem z lidu slove.
K vám přicházím, ó voličové,
jen já znám dobýt český stát.
Zásady nestojí mi v cestě,
mám zdravý orgán, pádné pěstě.
Jsem kandidát, jsem kandidát.

Kniha mne málo alteruje.
Žid od žida ji opisuje.
Je třeba, aby rozum vlád.
Vím dobře, co je lidu zdrávo,
a jestli chcete státní právo,
jsem kandidát, váš kandidát.

Leč nemáte-li vlastní střechu
a vaše vlast vám za macechu,
hlediska vaše uznám rád.
Věc lidová, vím, bere ztrátu
od vlasteneckých advokátů.
Jsem kandidát, váš kandidát.

Mám poctivost už takřka v kosti.
Pryč s nesváry, pří národností…
A zvláště štváči – sper je kat!
Za lepších dnů se kdysi dělo,
že Čech a Němec jedno tělo,
jsem kandidát, jsem kandidát –

Obilí musí stoupnout v ceně?
A mouka má zas platit méně?
Muž z lidu bude cestu znát.
Je třeba vybříst z naší bídy.
Je třeba hájit zájmy třídy.
Jsem kandidát, váš kandidát – –

Že změnily se vaše city?
Já myslím vždy dle majority.
Parlament rozbít třeba snad?
Zásady nestojí mi v cestě,
mám zdravý orgán, pádné pěstě.
Jsem kandidát, váš kandidát!


1900

Převzato z antologie Karel Sýs, Jiří Žáček: Kupte si štěstí v bazaru. Česká poezie 20. století ve znamení humoru. Československý spisovatel, Praha 1983.